POLYOXYMETYLÉN - POMCharakteristika:

  • vysoká medza pevnosti: 70 – 80 MPa
  • húževnatosť: 8 kJ/m2
  • opracovateľnosť
  • dobré trecie vlastnosti: μ = 0,25 – 0,45 ( suché trenie, hladená oceľ)
  • široký rozsah pracovných teplôt: od -50 do +120 °C
  • vysoká tvrdosť: M 86 – M 90
  • hustota: 1,4 kg/dm3 
  • dobré únavové a tlmiace vlastnosti
  • rozmerovo stály aj vo vlhkom prostredí 
  • verzia POM C môže byť používaná i v horúcej vode až do + 80°C

Hlavné oblasti použitia:

Rozmerovo stále, presné nástroje, ozubené kolesá s malým modulom, sedlá ventilov, pružiny, klzné elementy, riadiace vačky a súčiastky trvale v styku s horúcou vodou až do 80°C

Technológia obrábania:

Obrábanie tradičnými kovoobrábacími procesmi (rezanie, vŕtanie, sústruženie, frézovanie) len ostrými nástrojmi z uhlíkovej ocele, rýchlo reznej ocele, tvrdokovu a diamantu, – v niektorých prípadoch sa dajú použiť drevoobrábacie nástroje. Pri vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča chladenie ( v =200-500 m/min pre sústruženie,

v =200-400 m/min pre frézovanie, v = 50-100 m/min pre vŕtanie).

Sortiment: dosky, tyče, rúry.